Metaaldetector regels en wetgeving Nederland

Wie in Nederland met een metaaldetector wil zoeken moet zich zoals bij alles aan de wet houden. Het is in Nederland niet toegestaan om overal waar je maar wilt te zoeken, verder zijn er nog een aantal regels die je moet volgen om niet in overtreding te zijn.

Op deze pagina hebben we de regels die van toepassing zijn in Nederland met betrekking tot metaaldetectie toegelicht om te raadplegen, zodat je zonder zorgen kan zoeken.

Wees een voorbeeld voor de metaaldetector hobby, houd je aan de regels en overtreedt de wet niet zodat je de hobby niet slecht laat overkomen.

Metaaldetector regels en wetgeving Nederland

Wat mag niet?

1. Ergens zoeken zonder toestemming

Als je ergens wil zoeken, dan heb je daar toestemming voor nodig van de grondeigenaar of beheerder, of dit nu voor private grond is of voor openbaar domein.

Lees ook: Hoe toestemming vragen en je kansen verhogen

2. In gemeentes zoeken met een metaaldetectorverbod

In sommige Nederlandse gemeentes is er een metaaldetectorverbod van kracht. In welke gemeentes een verbod van toepassing is kan je bij je gemeente zelf navragen of online raadplegen bij het APV (Algemene Plaatselijke Verordering) dat elke gemeente heeft.

3. Dieper dan 30 cm zoeken (opgravingsverbod)

Je mag geen vondsten opgraven die dieper dan 30 cm liggen. Om dieper dan 30 cm te mogen zoeken moet je een certificaat hebben dat enkel wordt uitgegeven aan bedrijven en overheden.

4. Op archeologische sites en monumenten zoeken

Nooit zoeken op archeologische sites, plekken waar er archeologische opgraving bezig is, monumenten en historische plaatsen zoals bv: kastelen, ruïnes etc.

5. Bossen en andere natuur

In bossen en natuurgebieden is het vaak verboden te zoeken met de metaaldetector en vismagneet. Om te weten waar het wel of niet mag contacteer je het best diegene die het beheert. Of vraag het aan de gemeente of zij het weten of anders contactgegevens hebben van de beheerder of eigenaar.

Waar het al zeker niet mag in de natuur:

 • In natuur die Staatsbosbeheer beheert is het zoeken met een metaaldetector of vismagneet altijd verboden. Wat allemaal onder hun beheer valt vind je op hun website.
 • In alle natuur die Natuurmonumenten beheert is het ook verboden om te zoeken met een vismagneet en metaaldetector. Wat zij allemaal beheren vind je ook op hun website.

6. Strand

Op niet elk strand mag je zoeken in Nederland, raadpleeg het APV of contacteer de gemeente om te vragen of je er mag zoeken of niet.

In de duinen zoeken is altijd en overal verboden!

7. Water

Iets opgraven onder water of voorwerpen meenemen die onder water liggen is verboden.

Wie is er eigenaar van vondsten?

Schatvondst

Een schat (iets van waarde dat zolang verborgen is geweest dat de eigenaar er van niet meer kan gevonden worden)is voor de helft van de vinder en de andere helft is van de grondeigenaar.

Toevalsvondsten

Archeologische vondsten die niet tijdens archeologische opgravingen of onderzoek worden gevonden zijn eigendom van de vinder.

Vondsten melden

Archeologische vondsten

Volgens de erfgoedwet moet je archeologische toevalsvondsten verplicht melden bij de Minister. In de praktijk is dat bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amstervoort).

Melden kan via de volgende link:

https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/vondstmeldingsformulier

Schatvondsten

Een schatvondst, iets van waarde dat zolang verborgen is geweest dat de eigenaar niet meer kan worden opgespoord, moet volgens het Burgerlijk Wetboek bij de gemeente waar de schat is gevonden gemeld worden. Een schatvondst komt volgens het Burgerlijk Wetboek voor gelijke delen toe aan de vinder en de grondeigenaar van waar de schat is gevonden. De schat of de waarde ervan moet dus onder beide verdeeld worden.

Andere vondsten

Andere vondsten mag je ook bij de gemeente melden als je dat wilt. Dit kan je doen om erkend te worden als eigenaar van de vondst.

Menselijke resten, explosief materiaal en wapens

Wapens of gesprongen munitie van na 1870 moet je laten liggen of aan de kant van het terrein leggen. Ze in eigendom hebben of vervoeren is verboden. Verwittig de grondeigenaar zodat deze de vondst kan (laten) afvoeren.

Verwittig de politie bij het vinden van:

 • menselijke resten
 • munitie (bommen, granaten, mijnen etc.) – stop direct met alle activiteit, raak niets meer aan en blijf op een veilige afstand tot de politie ter plaatse is.
 • dingen die wijzen op een ongeluk of misdrijf

Gedragscode voor een goede metaaldetectorist

 • Vraag voor je ergens begint met zoeken aan de eigenaar, pachter of beheerder van de grond toestemming om er te mogen zoeken. Krijg je geen toestemming, zoek er dan ook niet.
 • Ruim alle afval die je opgraaft op en neem als het mogelijk is alles mee om in de vuilbak te gooien zodat de natuur een beetje schoner wordt. Metalen kan je eventueel bijhouden om als schroot te verkopen.
 • Maak alle gegraven gaten terug netjes dicht.
 • Maak geen omheiningen, afspanningen en andere eigendommen stuk.
 • Beschadig geen natuur en stoor geen dieren.
 • Loop nooit op ingezaaide akkers en vraag aan de landeigenaar wanneer je toestemming vraagt of er periodes zijn dat je niet op zijn grond mag lopen.
 • Houd je aan de regels en volg de wetgeving. Behandel alles en iedereen met respect zodat we met z’n allen nog lang kunnen genieten van het zoeken met de metaaldetector.